HABERLER

TÜM HABERLER
Başkan Tugay ŞAHİN

HERKES İÇİN ADALET, ADALET İÇİN AVUKAT!

İnsanlar devletten korkutuğu zaman, zorbalık.. devlet insanlarda korktuğu zaman, özgürlük vardır. // Thomas Paine...

BAŞKAN
Av. TURGAY ŞAHİN

devamı

MUNZAM EMEKLİLİK YÖNERGESİNDE DEĞİŞİKLİK

Bilindiği üzere Yönetim Kurulu’nun 7 – 8 Ekim 2013 tarihli toplantısında, avukatlar arasında dayanışmayı teşvik etmek, avukatların ilerleyen yaşlarında yaşam koşullarını kolaylaştırmak ve meslek kuruluşlarının maddi manevi desteğini mesleklerinin her döneminde hissetmelerini sağlamak amacıyla Munzam Emeklilik Yönergesi’nin kabul edildiği bildirilmiş ve Munzam Emeklilik Yardımı 01.01.2014 tarihi itibariyle yapılmaya başlamış 4059 kişiye ulaşılmıştır.

Gelinen noktada;

         · TBB’nin merkezi değerlendirme sınavı yapma yetkisinin elinden alınması nedeniyle, o tarihte 75 bin olan avukat sayısının 4 sene sonra 85 bin olması planlanırken; bu sayının 105 bine ulaşmış olması,

· Sağlık yardımlarına ödenen birim fiyatlarını doğrudan etkileyen döviz fiyatlarının geçen süreçte yaklaşık üç kat artması,

· Çok sayıda Baro Başkanlarımızın ve meslektaşlarımızın ısrarlı talepleriyle munzam emeklilik yardımlarında “İhtiyaç Kriterlerinin” göz önünde tutularak, munzam emeklilik yardımlarının ihtiyaç sahiplerine ödenmesi talepleri, hep birlikte göz önünde tutulmuş ve mevcut uygulamanın yeniden değerlendirilmesi zorunluluğu doğmuştur. Bu çerçevede munzam emeklilik yönetmeliğine “İhtiyaç Kriterinin” kanuna uygun şekilde ilave edilmesi zorunluluğu hasıl olmuştur. Bu imkandan hali hazırda yararlanan ancak belirlenen ihtiyaç kriterini belgeleyemeyen hak sahiplerinin ise sistemden ayrılmaları üzerine gerçek ihtiyaç sahibi meslektaşlarımıza daha yüksek ve anlamlı yardımlar yapılması imkanlarının yaratılması yönünde Yönetim Kurulumuz 3-4 Ağustos 2017 tarihli toplantısında munzam emeklilik yönergesinde değişiklik yapmış olup, değişikliklerin işlendiği yönerge metni duyuru ekinde sunulmuştur.
Yönerge kapsamında yardımdan yararlanma koşulları aşağıdaki gibidir:

a) Avukatlık faaliyetine son vermiş, vergi kaydını kapatmış, SGK’lı olarak herhangi bir işte çalışmamak,

b) Altmış dokuz yaşını doldurmuş olmak,

c) Barokart sahibi olmak,

d) Başvuru sırasında baroya kayıtlı olmak,

e) Baroya kayıtlı şekilde fiilen (eylemli olarak) toplam en az yirmi yıl süreyle avukatlık faaliyetinde bulunmuş olmak,

f) Hane halkı gelirleri toplamı 1,5 net asgari ücretin (Asgari Geçim İndirimi Hariç) altında olmak,

g) Aynı hane içerisinde yaşayan kişilere ait gayrimenkul ve taşıt miktarı birden fazla bulunmamak,

h) Barosuna karşı yükümlülüklerini (Baro aidatı, disiplin para cezası, baro seçimlerine katılmama nedeniyle verilen para cezaları ile bunlara ait faizler) yerine getirmiş olmak,

Yukarıdaki şartları taşıyan avukatlarımıza yardımın yapılabilmesi için;

a) Baro kaydının bulunduğuna, baroya kayıtlı şekilde, fiilen toplam en az 20 (yirmi) yıl süreyle avukatlık faaliyetinde bulunulduğuna ve avukatlık keseneği borcu bulunmadığına dair ve baroya en son kayıt tarihini bildirir baro yazısının,

b) Talep Dilekçesinin,

c) Sosyal Yardım Talep Formunun (Baro tarafından sistem üzerinden oluşturulacaktır.) ,

d) Nüfus Cüzdanı Fotokopisinin,

e) 20 Yıl avukatlık yapıldığına ilişkin belgenin,

(Serbest avukatlık yapıldı ise vergi dairesinden alınacak belge, kurum avukatlığı yapıldı ise kurumdan alınacak resmi yazı)

f) Hanede yaşayan kişileri gösterir muhtarlıktan alınacak belgenin,

g) Avukatın ve eşinin SGK’dan (4/a, 4/b, 4/c) aldığı emekli maaşını gösterir belgelerin, (Maaş almıyor ise almadığına dair belgeler)

h) Hanede yaşayan kişiler için SGK hizmet dökümünün,

i) Hanede yaşan kişilere ait menkul ve gayrimenkullere ilişkin belgelerin,

j) Munzam Emeklilik Yardımı Beyan ve Araştırma Belgesinin (Fon-4 Belgesi).

İlgili baro tarafından en geç iki hafta içerisinde avukata ilişkin bilgi ve belgeleri ön incelemesini yaptıktan sonra Ek-1 Munzam Emeklilik Yardımı Beyan ve Araştırma Belgesi (Fon-4 Belgesi) ile birlikte Türkiye Barolar Birliği ’ne gönderilmesi gerekmektedir.

Sosyal Yardım ve Dayanışma Fonu’nun güncel mevzuatına https://www.tbbsydf.org.tr/ internet sitemizden ulaşılabilmektedir.

E k i :

Munzam Emeklilik Yönergesi

DİĞER HABERLER
Son Güncel Haberler

15 TEMMUZ MİLLİ BİRLİK DEMOKRASİ VE DAYANIŞMA GÜNÜ

15 Temmuzda 2016 tarihinde İstiklalimizi bir kez daha milletin azim ve kararlılığı kurtarmıştır.O geceyi unutmadık...

devamını oku

DİZELERİN BAŞ HARFLERİNDE KİMLİĞİM UNUTULMAMAYI DİLERİM

Afyonkarahisar Belediyesi Kültür yayınları tarafından yayımlanan ve yazarlığını Baro Başkanımız Av....

devamını oku

BOLVADİN CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI ZİYARET EDİLDİ

Baro Başkanımız Av. Turgay ŞAHİN, Baro Başkan Yardımcımız Av. Mesut KUYUCU, Baromuz Genel Sekreteri...

devamını oku

DANIŞTAY ÜYESİ RASİM AYTIN BAROMUZU VE SAVCILIĞIMIZI ZİYARET ETTİ

Danıştay üyesi ve HSYK eski üyesi Rasim AYTIN Baro Başkanımız Av. Turgay ŞAHİN ve Afyonkarahisar Cumhuriyet...

devamını oku

GENÇ MESLEKTAŞIMIZ YEMİN EDEREK RUHSATINI ALDI

Avukatlık stajını bitirerek ruhsat almaya hak kazanan genç meslektaşımız Furkan KOCA düzenlenen törenle yemin...

devamını oku