ankara escort eskisehir escort izmir escort antalya escort gaziantep escort bursa escort izmit escort istanbul escort samsun escort turk porno
alanya escort mersin escort

Staj Tez Sunum Takvimi

11.11.2015 1 647 RAMAZAN ALTUNDEPE TEREKE HESABI VE TENKİS DAVASI TEZ SUNUMU YAPILDI
2 648 PERİHAN İNCİ ANAYASA MAHKEMESİNE BİREYSEL BAŞVURU
18.11.2015 3 650 HALİL KAPLAN CEZA YARGILAMASINDA GÖREV VE YETKİ TEZ SUNUMU YAPILDI
4 652 ADİVE YORULMAZ HAZİRAN DEĞİŞİKLİKLERİNE GÖRE CEZA ALANINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİRLER
25.11.2015 5 654 ŞEVKET KURT İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ TEZ SUNUMU YAPILDI
6 655 KÜBRA KARAHAN MURİS MUVAZASI NEDENİ İLE TAPU İPTALİ TESCİLİ
02.11.2015 7 656 FUNDA DEMİR ANAYASA MAHKEMESİNE BİREYSEL BAŞVURU TEZ SUNUMU YAPILDI
8 657 MERVE ÇAKIR B.K. KİRADA TAHLİYE
09.12.2015 9 659 ŞERİFE KESKİN ARABULUCULUK TEZ SUNUMU YAPILDI
10 660 AHMET HASMERCAN İFLASIN ERTELENMESİ
16.12.2015 11 661 ECE NUR KESEMEN İLAMLI İCRA TAKİBİNDE ÇOCUK TESLİMİ TEZ SUNUMU YAPILDI
12 662 CANAN DOĞAN BOŞANMA DAVALARINDA VELAYET
23.12.2015 13 663 İSMAİL ZEYBEK BİLİŞİM SUÇLARI TEZ SUNUMU YAPILDI
14 665 BETÜL KAYABAŞI A.K. GÖREVİ KÖTÜYE KULLANMA
30.12.2015 15 666 İMREN YARIMTEPE İŞİ İADE TEZ SUNUMU YAPILDI
16 667 RUKİYE YILDIRIM UZLAŞMA
06.01.2016 17 668 BERNA ŞAFAK EDİNİLMİŞ MALLARA KATILMA TEZ SUNUMU YAPILDI
18 669 İSMAİL ÖZTÜRK İDDİANAMENİN HAZIRLANMASI KABUL/RED
13.01.2016 19 670 EMİNE KARADAŞ İŞ KANUNUDA HAKLI FESİH NEDENLERİ TEZ SUNUMU YAPILDI
20 671 EMİNE TOKUŞ İLAMSIZ TAKİP
20.01.2016 21 672 RECEP ORHAN MÜSADERE TEZ SUNUMU YAPILDI
22 673 ÖZDEN KELEŞ İCRA HUKUKUNDA HACZEDİLMEZLİK  ŞİKAYET
27.01.2016 23 674 HÜSEYİN ÇELİK TBB REKLAM YASAĞI TEZ SUNUMU YAPILDI
24 675 ZEYNEP AKKAYA AVUKATLIK SÖZLEŞMESİNDE ÜCRET
03.02.2016 25 676 ABDULLAH ÖZKAL İDARENİN KUSURSUZ SORUMLULUĞU TEZ SUNUMU YAPILDI
26 677 CEYDA AKSU CEZA YARGILAMASINDA KANUN YOLLARI
10.02.2016 27 678 İSMAİL AYDOĞUŞ İDARE HUKUKUNDA SÜRELER
28 679 OĞUZ KAÇAN CEZA YARGILAMASINDA SORUŞTURMA
17.02.2016 29 680 HALİT ÖZDEMİR İŞVERENİN HAKLI FESİH NEDENLERİ
30 681 YUSUF ZİYA BİLGİÇ ÖLÜME BAĞLI TASARRUFLAR
24.02.2016 31 682 FEHMİYENUR BÜKER HAGP
32 683 EYÜP SELÇUK SERTTAŞ CEZA HUKUKUNUN TEMEL İLKELERİ
02.03.2016 33 684 ÖZGE GÜNDÖNER İCRA & HACİZ
34 685 HAYRÜNNİSA TOKUŞ KONKORDATO
09.03.2016 35 686 TUĞÇE İNCE HAKSIZ REKABET
36 687 SEDA DEMİREL KIDEM TAZMİNATI
16.03.2016 37 688 BURCU SEZGİN TENFİZ
38 689 AYŞE DEMİREL CEZA HUKUKUNDA KORUMA TEDBİRLERİ
23.03.2016 39 690 TOLGA AYDUĞAN Evlilik Birliğinin Çekilmez Hale Gelmesi Nedeniyle Boşanma
40 691 ABDULLAH YILDIZ Gıda Güvenliği ve Bununla İlgili Suçlar
30.03.2016 41 692 ŞULE NUR YÜCEL İdare Hukukunda Yürütmenin Durdurulması Müessesesi
42 693 KAZIM YAŞAYACAK Tüketici Hukuku
06.04.2016 43 694 YUSUF GENECİ Tebligat Kanunu
44 695 HANDE BAŞBUĞ Tahkim ve Sonuçları
13.04.2016 45 696 FATMA YILDIRIM 2010 Anayasa Değişiklikleri
46 697 ABDİL ÇÜRÜK Finansal Kiralama ve Kanunun İncelenmesi
20.04.2016 47 698 ŞİRİN DEMİR Yeni Borçlar Kanunundaki Kira Düzenlemeleri İle İlgili Yenilikler
48 699 SILA SARIPINAR Türk Ticaret Kanunun Limited Şirket
27.04.2016 49 700 AHMET ULUSOY Hukuk Mahkemelerinde Kanun Yolları
50 701 SİBEL KELEŞ Mirasın reddi ve reddilmiş sayılma
04.05.2016 51 702 FATMA ÖZÇELİK Hasta Hakları
52 703 ÇİĞDEM BAĞCI Hacizde Sıra Cetvelleri
11.05.2016 53 704 FUNDA YİĞİT Türk Ticaret Kanunun bono ve çek
54 705 EKREM KARAÇİMEN Bilgi Edinme ve Dilekçe hakkı Anayasal Dayanaklarının İncelenmesi

Afyonkarahisar Barosu 2016