HAYVAN BAKIMEVLERİ ZİYARETLERİNE İLİŞKİN BASIN AÇIKLAMASI