TBB VERGİ VE İDARE HUKUKU KOMİSYON TOPLANTISI
Türkiye Barolar Birliği ev sahipliğinde yapılan Türkiye Barolar Birliği Vergi ve İdare Hukuku Komisyon toplantısına Baromuzu temsilen meslektaşımız Av. Güldeniz Medin katıldı