İKİNCİ AVUKAT İŞİ KABUL ETMEDEN ÖNCE, İLK VEKALET VERİLEN AVUKATA YAZIYLA BİLGİ VERMELİDİR.” HÜKMÜ İPTAL EDİLMİŞTİR.

Danıştay 8. Dairesi, örneğini ekte sunduğumuz 27.04.2022 tarih E.2018/3442, K.2022/3149 sayılı kararı ile Türkiye Barolar Birliği Meslek Kuralları’nın 39. maddesinde yer alan “İş sahibi anlaşmayı yaptığı avukattan sonra ikinci bir avukata da vekalet vermek isterse, ikinci avukat işi kabul etmeden önce, ilk vekalet verilen avukata yazıyla bilgi vermelidir.” hükmünün oyçokluğu ile iptaline karar vermiştir.

 

Yargı KARARI